top of page
Logo jeugdvraag op maat
telefoonnummer jeugdvraag op maat

Wij zijn een gedreven team dat op zoek wil gaan naar hoe we het anders kunnen aanpakken binnen de jeugdhulp. We willen oprecht luisteren naar jullie vragen, samen nadenken, maar ook ‘doen’ indien nodig. Dit maakt dat als je een jeugdhulpvraag hebt, een JOM-collega graag met hulpverleners en/of het gezin op pad gaat om te zoeken naar wat er nodig is.

Beeld van het Jeugdvraag Op Maat team

Heb je een vraag, wil je samen nadenken?

Onze Partners

Jeugdzorg in balans tussen cirkel en vierkant.
Jouw jeugd is ook onze zorg. Soms loopt het moeilijk, en is hulp van buitenaf welkom. Dan willen wij er zijn voor jou, om samen te luisteren en te zoeken. Om dingen in beweging te zetten, veiligheid en nieuwe hoop te vinden. We gebruiken jouw eigen krachten en die van jouw omgeving om telkens een stap verder te komen en sterker in het leven te staan.

Zie ons als een combinatie van een duizendpoot en een kameleon in de jeugdhulp: bijzonder in de ’bijzondere jeugdzorg’. Met een breed begeleidingsaanbod aan (vernieuwende) hulpvormen, passen we ons flexibel aan aan de noden van gezinnen, jongeren en van onze samenleving. Onze voornaamste focus: hulp bieden in complexe opvoedings- en leefsituaties. Soms kan het heel moeilijk lopen in een gezin.

'Ouder zijn' is dan ook geen gemakkelijke taak en 'kind zijn' heeft ook zo zijn kleine en/of adolescente kantjes. Wanneer ouders en kinderen er op eigen kracht niet meer uit raken, kunnen gezinnen geconfronteerd worden met een ernstig verstoorde opvoedings- of leefsituatie. Als antwoord hierop organiseert Cirkant residentiële, mobiele en projectmatige hulpverlening. Daarnaast bieden we aan jongeren (en hun slachtoffers) die een als misdrijf omschreven feit pleegden, een aanbod gericht op herstel, eerder dan op bestraffing. Binnen onze doelgroep richt Cirkant zich bij prioriteit op de meest kwetsbare cliënten.

Cirkant vzw

De Waaiburg is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg in het centrum van Geel met afdelingen in Mol en Herentals. Ze begeleiden jongeren en hun gezin. De Waaiburg wil tegemoet komen aan een maatschappelijke nood nl. opvang en integrale begeleiding bieden aan kinderen/jongeren en hun gezin waarbij de opvoedingssituaties problematisch verlopen.

Via een gedifferentieerd aanbod wordt er gestreefd naar maatschappelijke (re)integratie. Hierbij wil De Waaiburg ervaringen en tekorten signaleren aan betrokken overheden en werken aan scheefgegroeide maatschappelijke structuren. Ook wil de organisatie maatschappelijke evoluties en trends van dichtbij opvolgen.

De Waaiburg wil vanuit een emancipatorische visie zorg op maat bieden en hierbij netwerkgericht werken. De begeleiding wil hierbij een brugfunctie zijn tussen de cliënt en de maatschappij.

De Waaiburg bouwt samen met kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen en al wie hen omringt aan een leefklimaat waarin maximale ontplooiingskansen gecreëerd worden. We staan voor een warme samenleving waarin iedereen een betekenisvolle plaats heeft.

De Waaiburg vzw

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. We willen kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gebruikers, bewoners én hun netwerk versterken in hun psychisch en sociaal welbevinden. We willen dat cliënten hun kwaliteit van leven kunnen behouden of versterken. Zo kunnen ze groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving. Dat doen we door op maat van iedere cliënt kansen te creëren tot een maximale ontplooiing en actieve deelname aan de samenleving. We doen dit steeds vanuit een sterk geloof in de kracht van mensen, met fundamenteel respect voor de eigenheid van elke mens, in alle openheid en vanuit een duidelijke visie,samen en in partnerschap.
 

Ter Loke is een welzijnsgerichte onderneming die actief is in 3 domeinen, nl. de Bijzondere Jeugdzorg, de Integrale Gezinszorg en de Ondersteuning Personen met een Handicap. We werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de zorg voor de medewerker en de zorg voor de organisatie.
 

Ter Loke is een welzijnsgerichte onderneming, actief in de bijzondere jeugdzorg, gezinszorg en ondersteuning van personen met een beperking. We bieden professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. Ter Loke is een open organisatie met een duidelijke missie en visie. Onze medewerkers en cliënten hebben inspraak in de organisatie en realisatie van de hulpverlening. Met meer dan 200 medewerkers dragen we zorg voor ruim 400 cliënten of gezinnen in hun thuisomgeving of in één van de 11 locaties in Turnhout, Vosselaar, Lichtaart, Kasterlee, Zoersel en Malle.

Ter Loke

1Gezin1Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een regionaal samenwerkingsverband van Jeugdhulpaanbieders dat de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) wil verbeteren binnen een afgelijnd werkingsgebied, nl. arrondissement Turnhout. In Vlaanderen zijn 15 regionale samenwerkingsverbanden met hetzelfde doel opgestart. Onze opdracht is om met extra vrijgemaakte middelen jaarlijks 200 (nieuwe) gezinnen te ondersteunen. Dit is een project dat met vereende krachten, voortschrijdend inzicht en structureel beleidsoverleg wil verder timmeren aan de weg voor een meer toegankelijke Jeugdhulp. Onze samenwerking wordt aangeboden vanuit een regionaal intersectoraal team van gezinscoaches, eerstelijnspsychologen en een medewerker diagnostiek.


Vanuit de Trefplaats bieden wij een traject aan. Dit is een hulpaanbod in afwachting van of als alternatief voor de opstart van een rechtstreeks toegankelijke module Jeugdhulp (RTJ) van één van de zes sectoren in de Integrale Jeugdhulp. Een gezinscoach gaat met gezinnen aan de slag om vanuit hun vragen, krachten en in samenwerking met anderen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van het moment.

1gezin1plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen

beeld van het Jeugdvraag Op Maat event

Word JOM-ambassadeur!

Voel je een drive om de visie van JOM mee uit te dragen binnen jouw organisatie? 

Ben jij graag een aanspreekpunt voor jouw collega's? Wil jij mee buiten de lijntjes kleuren? Wil jij bijdragen aan het ontvouwen van een innovatief jeugdhulplandschap

Zie jij het zitten om feedback te signaleren en mee vinger aan de pols te houden? Wil jij mee je schouders zetten onder het uitbouwen van de toegankelijkheid van jeugdhulp op maat in onze regio? 

Word dan onze JOM-ambassadeur!

bottom of page