top of page
Logo jeugdvraag op maat
telefoonnummer jeugdvraag op maat

We geloven dat de krachten en hulpbronnen in de gezinnen en de mensen rondom hen zelf zitten. Door nabij te zijn en naar gezinnen en andere vraagstellers te luisteren, willen we ze stimuleren om hun eigen groeikracht aan te spreken en samen na te denken over mogelijke pistes.

Voor Hulpverleners

illustratie figuur met tekstballon
illustratie jeugdvraag op maat

Een krachtig antwoord bieden op uitdagingen die gezinnen en hun netwerk tegenkomen in het (samen)leven met kinderen, jongeren en hun context, waarbij hun ontwikkelingskansen, welzijn en/of veiligheid onder spanning staan

Onze  missie

Daarnaast willen we actieve partnerschappen aangaan om te zoeken naar het bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden en oplossingen. We gaan voor een onbevooroordeeld en authentiek luisteren, waarbij we respect hebben voor ieders eigenheid en verhaal.

We geven erkenning aan datgene wat de betrokkenen raakt en dagen elkaar uit om te kijken naar eigen verantwoordelijkheden en engagementen; waarbij out of the box denken en het samen dragen onze overtuiging is.

We zien elkaar als gelijkwaardig en gaan dan ook voor een wederzijds stimuleren, inspireren en motiveren. We willen bruggenbouwers zijn die mobiel, outreachend en ambulant op weg gaan samen met alle betrokkenen die geraakt zijn. We willen mogelijkheden creëren zodat kinderen, jongeren en hun context de regie terug in eigen handen krijgen en kansrijk kunnen opgroeien.

Praktisch

014 14 04 49

Bereikbaar

maandag: 13u-16u

dinsdag: 17u-20u

woensdag 9u-12u

donderdag 9u-12u

vrijdag: 9u-12u

We onthalen jullie telefonisch en we nemen onze tijd om het volledige verhaal te beluisteren. Hiervoor bevragen we jullie contactgegevens, hoe het gezin en het netwerk er uit ziet, daarna luisteren we graag naar jullie zorgen, krachten en hoop betreffende dit gezin. Het doel van dit gesprek is om de kern van jullie vraag vast te krijgen, zodat we nadien samen kunnen gaan kijken wat een eerstvolgende stap kan zijn. Dit is bijvoorbeeld een gesprek plannen met het gezin, een overleg met betrokkenen plannen, bespreken op onze teamvergadering, een aanmelding doen bij de gepaste hulpverlening, ...  

We gaan voor gedeelde verantwoordelijkheid en staan stil bij wat ieders engagement kan zijn. 

Hoe kan een gesprek
met JOM eruit zien?

bewegende bol
bottom of page